Cirkas
10 Pranciškaus metų. Romos rabino, ortodoksų ir anglikonų vadovų sveikinimai

romosKovo 13 d. sukankančių popiežiaus Pranciškaus išrinkimo 10-ųjų metinių proga jį pasveikino Romos žydų bendruomenės, kurios istorija yra dar ilgesnė, nei krikščionių istorija šiame mieste, vadovas rabinas Riccardo Di Segni, taip pat ypatingai artimus bičiuliškus ryšius su popiežiumi užmezgę ortodoksų visuotinis patriarchas Baltramiejus ir anglikonų vadovas arkivyskupas Justinas Welby.

Romos rabinas Riccardo Di Segni

„Skaičius 10 yra svarbus simbolinis skaičius. Tai mūsų skaičiavimo sistemos pagrindas. Tai dešimt rankos pirštų. Tačiau Bibliją branginančiam žmogui skaičius 10 visų pirma siejasi su Dešimt įsakymų“, – sako Romos rabinas, patikindamas, kad ir žydų bendruomenė kartu su popiežiumi mini jo išrinkimo sukaktį. „Linkiu popiežiui Pranciškui, kad jis ir toliau turėtų daug sveikatos, jėgų ir, svarbiausia, išminties toliau vadovauti savo bendruomenei. Taip pat, kad jis išlaikytų ypatingą draugystės ryšį su žydų tauta.“

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus

„Man ypatinga garbė ir didelis džiaugsmas nuoširdžiai pasveikinti savo mylimą brolį popiežių Pranciškų jo išrinkimo pirmuoju mūsų seseriškos Romos Bažnyčios vyskupu dešimtųjų metinių proga. Per šiuos dešimt metų mūsų draugystė ir bendradarbiavimas, ypač tarnystėje, kuria siekiama nešti paguodą ir taiką visai Dievo tautai, skatinti rūpinimąsi visa Dievo kūrinija, suartino mus ir sutvirtino įsipareigojimą matyti Viešpaties Jėzaus Kristaus veidą mažiausiuose ir kenčiančiuose mūsų broliuose ir seseryse“, – rašo patriarchas.

Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby

Anglikonų vadovas arkivyskupas Justinas Welby popiežiaus Pranciškaus išrinkimo 10-ųjų metinių proga prisimena pirmąjį susitikimą su juo. „Niekada nebuvau sutikęs popiežiaus, nežinojau, ką galvoti, nežinojau, koks jis žmogus. Mes įėjome, aš atsisėdau, o jis pasakė: „Aš vyresnis už tave...“, ir aš pagalvojau: „Dieve mano, jis bus vienas iš tų...“. Tačiau jis pridūrė: „... trimis dienomis!“ Nes jis pradėjo savo pontifikatą trimis dienomis anksčiau, nei aš pradėjau eiti savo pareigas.

Arkivyskupas J. Welby sako, kad nuo pat pažinties su Pranciškus pradžios jį žavi popiežiaus nepaprastai gilus žmogiškumas. „Jis žvelgia į žmogaus širdį ir randa būdų mylėti, kurie sugeba atrakinti neprieinamas širdies dalis.“ Nepaprastas įžvalgumas, širdies gelmė ir paprastumas leidžia Pranciškui pasiekti ir tuos, kurie yra už Bažnyčios ribų, kaip tai darė šventasis Jonas Paulius II. „Ši gelmė yra palaiminimas visai Bažnyčiai, ne tik Romos Katalikų Bažnyčiai“, – sako anglikonų vadovas. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode